فرضیه های اقتصادی نئولیبرالیزم در بوته نقد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

فرضیه های اقتصادی نئولیبرالیزم در بوته نقد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۰۷:۰۷ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴

نظریه اقتصادی متعارف در چارچوب معیار بهینه پارتو بر این باور است که دسترسی به کارایی اقتصادی مساله اصلی پیش روی اقتصاد است و این کارایی را می توان همراه با هر نوع تورزیع درآمدی داشت

در این مطلب علی دینی سعی کرده است خطاهای موجود در برداشت اقتصاددانان بازار گرای موسوم به نئولیبرال یه اختصار به بحث بگذارد وبیان کند” هدف ارائه تصویری از جنبه های مختلف اقتصاددانان جریان حاکم و نقد آنها از منظر اقتصاد دگر اندیش است ”

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب