علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
آیا دانش اقتصاد در ایران دچار بحران است؟

علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۲:۰۵ ۱۳۹۲/۰۷/۶

طبیعی است بحران هنگامی رشته ای خاص از دانش را در بر می گیرد که براساس قواعد و رهنمود های آن رشته نتوان به حل مسائل موجود درقلمرو آن اقدام کرد هنگامی که یک علم در شرایط قرار می گیرد خصلت پویایی بحران پیوسته این نابسمانی را تشدید می کند

در این مقاله دکتر مومنی به این نکته اشاره می کند که وجود بحران در اقتصاد ایران به اعتبار شیوه های سنتی درک معرفت اقتصادی در سطح کارشناسی است که از طریق انتقال دانش اقتصاد و آموزش آن به شیوه کنونی ایجاد می گردد

در ادامه متن کامل مقاله که درماهنامه دانشگاه انقلاب بهار و تابستان 1373 – شماره 101 و 102 چاپ گردیده را آورده ایم

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب