پارادوکس سرمايه مداری و مردم مداری | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
بحران مالی- اقتصادی جاری و عدم تعادل نظام سرمايه داری

پارادوکس سرمايه مداری و مردم مداری

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۳:۴۴ ۱۳۹۲/۰۶/۱۱

يکي از الزامات درک فرايند نظامسازي، تأمل در ارتباطات اين نظامات با يکديگر است. در اينجا دکتر مسعود درخشان با تمرکز بر چگونگي اين ارتباطات در نظام سرمايه مدار،نشان مي دهد که چگونه اين سيستم ها دچار نوعي عدم تعادلمي شوند. ماهيت غيرالهي اين نظامات موجب بحران ذاتي اين نظامات مي شود

از منظر ايشان، در يک نظام اجتماعي الهي، نظام اقتصادي از نظامات سياسي و فرهنگي پيشينمي گيرد و نظام سياسي هم پيرو نظام اقتصادي و برآمده از آن نيست. متن زير برگرفته از سخنراني ايشان در جمع بسيج اساتيد و گفتگوي مابا ايشان در دفتر کارشان است

لینک دانلود یادداشت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب