مصطفی سلیمی فرد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

مصطفی سلیمی فرد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۵:۴۵ ۱۳۹۲/۰۶/۵

نام و نام خانوادگی : مصطفی سلیمی فر رشته : علوم اقتصادی تخصص : توسعه صنعتی – اقتصاد سنجی مدرک تحصيلي : دکتری تاريخ اخذ مدرک : 1377 رتبه دانشگاهی : دانشيار    فعاليت هاي علمي و پژوهشي:  پراکندگي هاي اقتصادي و اجتماعي در ايران ، ماهنامه اطلاعات اقتصادي و سياسي ، تهران نابرابري در توزيع […]

نام و نام خانوادگی : مصطفی سلیمی فر

رشته : علوم اقتصادی

تخصص : توسعه صنعتی – اقتصاد سنجی

مدرک تحصيلي : دکتری

تاريخ اخذ مدرک : 1377

رتبه دانشگاهی : دانشيار

   فعاليت هاي علمي و پژوهشي:

 1.  پراکندگي هاي اقتصادي و اجتماعي در ايران ، ماهنامه اطلاعات اقتصادي و سياسي ، تهران
 2. نابرابري در توزيع درآمد شهري روستايي ، تحقيقات جغرافيايي
 3.  آسيب شناسي توسعه نيافتگي اقتصاد ايران ، انديشه حوزه
 4.  مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پسته ، اقتصاد کشاورزي و توسعه ، وزارت کشاورزي ، تهران
 5. تاثير اعتبارات بانکي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي ، پژوهشهاي اقتصادي ، دانشگاه علامه طباطبايي ، تهران ، 1382
 6.  مطالعه ظرفيت مالياتي استان خراسان ، پژوهشهاي اقتصادي ، وزارت اقتصاد و دارايي ، تهران ، 1381
 7.  روند توسعه صنعتي – منطقه اي ايران ، تحقيقات اقتصادي ، دانشگاه تهران ، 1381
 8. مطالعه وضعيت بازار کار استان خراسان طي برنامه سوم توسعه ، دانش و توسعه ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1379
 9.  مطالعه مزيت هاي نسبي استان خراسان در توليدات صنعتي ، ماهنامه اقتصادي ، وزارت اقتصاد و دارايي
 10.  موفقيت نظام تامين اجتماعي ايران در کاهش فقر ، نامه مفيد ، جلد 1، نامه مفید، شماره 2، 1384
 11.  سرمايه انساني و کارآفريني در رويکرد فني و حرفه ای، دانش و توسعه، شماره 17، 1384
 12.  بهره وری عوامل توليد و ميزان به کارگيری آنها در صنايع بزرگ استان خراسان، تحقيقات اقتصادی، شماره70، 1384
 13.  تحلیل بهره وری در شرکت ذوب آهن اصفهان …، دانش و توسعه، شماره 21، 1386.
 14.  توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای در شهرستانهای استان خراسان، پژوهشنامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، زیر چاپ.
 15.  بررسي مقايسه ای بانکداری ربوی و بدون ربا، اندیشه وحوزه، شماره53، 1384 

کتب 

 1.   توسعه اقتصادی(موضوعات منتخب)
 2. آثار اقتصادي و اجتماعي وقف، 1370 بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي
 3. با دانشجویان در خانه دوست

زمینه های تدریس

 • اقتصاد توسعه
 • اقتصاد ایران
 • اقتصاد سنجی

       سوابق آموزشی    

 • مربي دانشگاه فردوسي مشهد، 73-1367
 •  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد ، 81-77
 • دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد ، 81 تا کنون

راهنمایی رساله های کارشناسی ارشد:

 1. اندازه گيري و تحليل بهره وري در يک واحد صنعتي مشهد ، دانشگاه فردوسي مشهد 1378
 2. مطالعه عوامل موثر بر بهره وري يک تعاوني توليد فرش در استان خراسان ، دانشگاه فردوسي ، 1379
 3. مطالعه سطوح توسعه اقتصادي – اجتماعي منطقه اي ايران ، دانشگاه فردوسي ، 1379
 4. مطالعه موانع توليد و صادرات زعفران در ايران ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1380
 5. مطالعه مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پسته ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1381
 6. بررسي تاثير اعتبارات بانکي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1381
 7. مطالعه ساختار بيکاري در ايران ، دانشگاه فردوسي مشهد 1381
 8. مطالعه تاثير اعتبارات مسکن بر عرضه مسکن شهري ايران ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1381
 9. مکان يابي صنعتي در استان خراسان ، 1381
 10. استفاده از پنجره هاس دو جداره در صرفه جويي انرژي در ايران
 11. استفاده از آبگرمکن هاي خورشيدي ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1382
 12. گسترش بر توسعه اقتصادي ايران ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1382
 13. ميزان موفقيت ايران در راستاي کاهش فقر ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1382
 14. مطالعه نقش سرمایه انسانی در ارزش افزوده صنایع استان خراسان شمالی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.
 15. بررسی عملکرد صنعت فولاد طر برنامه های اول تا سوم توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385 .
 16. تعیین مزیت رتبه ای صنایع در استان خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385 .
 17. بررسی به کارکیری پول الکترونیکی بر سیاستهای پولی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385 .

                                          

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب