حسین نمازی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

حسین نمازی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۰۷:۴۵ ۱۳۹۲/۰۶/۴

حسین نمازی استاد گروه علوم اقتصادي, دانشكده علوم اقتصاد و سیاسی دانشگاهشهید بهشتی سوابق تدریسی اقتصاد خرد _ اقتصاد کلان _ سير انديشه هاي اقتصادي _ اقتصاد ايران_ اقتصاد عمومي _ بازاريابي_ نظام هاي اقتصادي _ موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلام _ ماليه عمومي _ فلسفه اقتصادي_ تاريخ عقايد اقتصادي جوایز علمی _ استاد نمونه […]

حسین نمازی
استاد
گروه علوم اقتصادي, دانشكده علوم اقتصاد و سیاسی دانشگاهشهید بهشتی

سوابق تدریسی

اقتصاد خرد _ اقتصاد کلان _ سير انديشه هاي اقتصادي _ اقتصاد ايران_ اقتصاد عمومي _ بازاريابي_ نظام هاي اقتصادي _ موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلام _ ماليه عمومي _ فلسفه اقتصادي_ تاريخ عقايد اقتصادي

جوایز علمی
_ استاد نمونه دانشگاه شهيدبهشتي 1375
_ دريافت لوح هاي تقدير و جوائز براي کتاب و مقالات

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
عضو مرکز تحقیقات اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه اقتصاد حوزه و دانشگاه
عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران
عضو و مسئول کمیته اقتصاد مرکز تحقیقات استراتژیک (71- 1368)
عضو و مسئول کمیته اقتصاد سازمان سمت
(76-1368)

سوابق کاری
اشتغال در مركز اسلامي هـامبورگ
(54-1353)

عضو هيئت علمي دانشگاه ( – 1354)

رئیس دانشگاه الزهرا( 60-1357)

وزیر امور اقتصاد و دارایی(64-1359)

قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
(76-1365)

معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک
(71-1368)

وزیر امور اقتصاد و دارایی(80-1376)

مشاورعالی و قائم مقام رئیس دانشگاه شهید بهشتي(84-1382)

عضو هیئت امناء دارالعلم مفید
(71-1367)

عضو هیئت امناء دانشگاه های جنوب کشور
(82 – 1378)
عضو کمیسیون نشریات علمی کشور
(76-1371)
عضو هیئت مرکزی گزینش استاد
(76-1368)

عضو هیئت امناء دانشگاه شهید بهشتی( -1374 )

مشاورعالی رئیس دانشگاه شهید بهشتی ( -1384)

عضو هیئت امناء پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي( -1384)

سوابق تحصیلی
گذراندن دوره تحصيلات ابتدايي و متوسطه در شيراز
_ دیپلم دبیرستان 1342
_ ليسانس اقتصاد 1348- 1343 دانشگاه اينسبروک، اتريش
_ فوق ليسانس اقتصاد 1350 دانشگاه اينسبروک، اتريش
_ دکتراي اقتصاد 1353 دانشگاه اينسبروک، اتريش
رساله دکتري : «سيستم مالياتي در اسلام در مقايسه با تئوری مالياتي ]نویمارک[
(F.Neumark)»
استاد راهنما : پرفسور آندره (C-A. Andreae)

علایق پژوهشی
نقش اخلاق در اقتصاد – مسائل مربوط به تغییر ساختار و کارایی نظام های اقتصادی – موضوعات اقتصاد اسلام

مقالات علمی و کتب منتشر شده

مقالات در نشريات داخلي علمی و پژوهشی

– نقدينگي بخش خصوصي و علل افزايش آن،

مجله علمي – پژوهشي اقتصاد و مديريت؛ پاييز 68.

– پرسترويکا و فلسفه مادي تاريخ،

مجله علمي – پژوهشي اقتصاد و مديريت ؛ زمستان 69.

– مقايسه تاثير آموزه خداشناسي در شکل گيري اصول نظام اقتصاد اسلام و سرمايه داري،

مجله اقتصاد دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهیدبهشتی؛ تابستان 72.

-حذف بهره، توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعی،

مجله علمي – پژوهشي اقتصاد و مديريت ؛ بهار 76.

– بررسي سه محور اصلي سياست هاي اقتصادي ايران در ده سال گذشته (78-68)

مجله علمي – پژوهشي اقتصاد و مديريت ؛ تابستان 79.

– کاهش سهم نيروي انساني و فرو ريختن نظام اقتصاد سرمايه داري (مروري بر ديدگاه هاي “گرو ينر”
و “لستر تارو”)،

دانشنامه؛ فصلنامه دانشگاه شهيدبهشتي زمستان 81.
• – نظام هاي اقتصادي ؛ 1374، دانشگاه شهيدبهشتي، چاپ دوم 1382، شرکت سهامي انتشار، چاپ سوم 1384، شرکت سهامي انتشار. چاپ چهارم 1386، شرکت سهامی انتشار.

– ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، حسين نمازي _ يدالله دادگر؛ 1385، شرکت سهامي انتشار.

– ناظر طرح ترجمه کتاب: فرجام سرمايه داري، 1386، سازمان سمت.

زمینه تخصصی
سيستم مالياتي _ نظام هاي اقتصادي مقايسه اي _ اقتصاد اسلام

گزارش های علمی در مجامع و نشریات بین المللی
بانک جهاني و مسائل کشورهاي درحال توسعه
مجموعه مقالات صندوق بین المللی پول؛ سپتامبر 1997؛ هنگ کنگ.
_ مسائل جهاني شدن
مجموعه مقالات بانک توسعه اسلامي؛ نوامبر 1997؛ دمشق.
_ سیاست های مقابله با رکود جدید جهاني
مجموعه مقالات صندوق بین المللی پول؛ اکتبر 1998؛ واشنگتن.
_ لزوم انطباق سياست هاي اقتصادي با شرايط کشورها
مجموعه مقالات بانک توسعه اسلامي؛ نوامبر 1998؛ بنين.
_ بحران جهاني و کشورهاي درحال توسعه
مجموعه مقالات صندوق بین المللی پول؛ سپتامبر 1999؛ واشنگتن.
_ پيشنهادها براي همکاري اقتصادي بین کشورهاي اسلامي
مجموعه مقالات بانک توسعه اسلامي؛ نوامبر 1999؛ جده.
_ تحليل نقش بانک توسعه اسلامي در رشد کشورهاي اسلامي
مجموعه مقالات بانک توسعه اسلامي؛ نوامبر 2000؛ بيروت.
گزارش های علمی و سخنراني ها در سمينارها و کنفرانس های
داخلي
_ محدودیت تاثیر سیاست نرخ سود بانکی و آمار افزایش نرخ ارز بر صادرات و اقتصاد
هشتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی «پس انداز و سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه و جایگاه نظام بانکی»؛ موسسه تحقیقات پولی و بانکی – پژوهشکده – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران، مجموعه مقالات، تابستان 1377
_ وجه افتراق بانکداری بدون ربا و بانکداري متداول
نهمین سمینار بانکداری اسلامی «بررسی مبانی و بهبود روشها در بانکداری اسلامی»؛ موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران، مجموعه سخنرانی ها و مقالات، شهریور 1377
_ مزایای جایگزینی سیستم مشارکت به جای ربا
دهمین سمینار بانکداری اسلامی «بررسی مبانی و روشهای اجرایی افزایش کارآیی در بانکداری اسلامی»؛ موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران، مجموعه سخنرانی ها و مقالات، شهریور 1378
_ ضرورت استفاده از روشهای علمی در بکارگیری سیاست های اقتصادی
دهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی «سیاست های پولی و ارزی مطلوب در راستای مهار تورم و مبارزه با بیکاری»؛ موسسه تحقیقات پولی و بانکی – پژوهشکده – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران، مجموعه مقالات؛ تابستان 1379
_ علمی و عملی نبودن معیار تورم برای تعیین نرخ سود بانکی و ارز
یازدهمین همایش بانکداری اسلامی «بانکداری اسلامی و توسعه»؛ موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران، مجموعه سخنرانی ها و مقالات، شهریور 1379
_ کارگر، کارفرما، دولت
دومین همايش ملي کار؛ وزارت کار و امور اجتماعي, تالار صدا و سيما، تهران، مجموعه مقالات و سخنرانی ها، ارديبهشت1380

راهنمايي پايان نامه ها
_ بررسي ظرفيت هاي مالياتي در جمهوري اسلامي ايران (کارشناسي ارشد)؛ دانشگاه تربيت مدرس 1366؛ استاد راهنما
_ مدل تقاضاي پول براي اقتصاد ايران در ارتباط با سياست هاي پولي (دکتري) ؛ دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری دانشگاه اوهایو امریکا؛ 1368؛ استاد راهنما
_ بررسي سيستم بانکداري اسلامي باتوجه به نقش پول و ماهيت آن (کارشناسي ارشد)؛ دانشگاه امام صادق (ع) 1367؛ استاد راهنما
_ پس انداز و سرمايه گذاري در اقتصاد اسلامي (کارشناسي ارشد)؛ دانشگاه شهيدبهشتي 1375؛ استاد راهنما
_ قيمت گذاري در اقتصاد اسلامي (کارشناسي ارشد)؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 1375؛ استاد راهنما
_ نظام اقتصادي اسلامي براساس مکتب اقتصادي آن از ديدگاه امام خميني (کارشناسي ارشد)؛ دانشگاه مفيد 1376؛ استاد راهنما
بررسي تاثير مخارج دولت و ماليات ها بر رشد اقتصادي ايران کارشناسي ارشد؛ دانشگاه شهيدبهشتي 1385؛استاد ناظر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب