معرفت شناسی عقلانیت و اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
محمود عیسوی

معرفت شناسی عقلانیت و اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۳:۱۴ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

یک از وجوه تفاوت میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف در مبانی معرفت شناختی آنهاست تاثیر معرفت شناسی بر علوم اجتماعی از جمله اقتصاد حداقل می تواند از سه بعد متدلوژی علوم محتوای نظریه های علمی و قلمرو علوم باشد

محمود عیسوی در این مقاله  اذعان م ی کند که “پذیرش عقلانیت جامع نگر اسلامی این امکان را برای نظریه پرداز اقتصاد اسلامی فراهم می سازد محصور در روش های تجربی و ریاضی نسازد بلکه به تناسب موضوعات از روش های گوناگون تحلیل استفاده نماید بویژه اثر پذیری رفتار اقتصادی را از آموزه های دینی تبین کند”

متن کامل مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب