نهاد گرایی به عنوان رهیافت اقتصاد سیاسی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

نهاد گرایی به عنوان رهیافت اقتصاد سیاسی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۲:۲۴ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

عنوانن این مقاله به دوگانگی ای اشاره دارد که بر بعضی از ویژگی های اساسی نهادگرایی سایه افکنده است

این مقاله توسط جان ای الیت نوشته  شده و دکتر نصیری اقدم نیز آن راترجمه نموده اند

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب