کدام علم اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

کدام علم اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۲:۵۰ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸

نظام اقتصادی می باید مبتنی بر پشتوانه نظری واحد و داراری ساختار های اقتصادی همخوان با آن بوده که در غیر این صورت ملوک الصوایفی اقتصادی جایگزین بکپارچگی اقتصادی می شود

این یادداشت توسط فریدون رستمی دبیر  پیشین انجمن اقتصاددانان ایران نوشته شده است

متن یادداشت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب