حسین میر جلیلی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

حسین میر جلیلی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۵۸ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸

مشخصات فردي سيد حسينميرجليلي مرتبه علمي: دانشيار پايه 15 پست الكترونيكي: h.jalili@ihcs.ac.ir, h.jalili@yahoo.com, smirjalili@worldbank.org مدارک تحصيلي فوق ليسانس اقتصاد و معارف اسلامي امام صادق بهمن 1369 عناوين پايان نامه دکتری: نظریه سیاست استراتژیک تجاری و کاربرد آن در توسعه صادرات صنعتی ایران عناوین پایان نامه فوق لیسانس: تحلیل تقاضای عمده ترین خریداران نفت خام ایران […]

مشخصات فردي

سيد حسينميرجليلي
مرتبه علمي: دانشيار
پايه 15
پست الكترونيكي: h.jalili@ihcs.ac.ir, h.jalili@yahoo.com, smirjalili@worldbank.org

مدارک تحصيلي
 • فوق ليسانس اقتصاد و معارف اسلامي امام صادق بهمن 1369
 • عناوين پايان نامه دکتری: نظریه سیاست استراتژیک تجاری و کاربرد آن در توسعه صادرات صنعتی ایران
 • عناوین پایان نامه فوق لیسانس: تحلیل تقاضای عمده ترین خریداران نفت خام ایران از میان کشورهای جهان سوم (مورد ترکیه و پاکستان)
مرتبه دانشگاهي
 • مربي از سال 1377 الی 1380 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • استاديار از سال 1380 الی 1385 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • دانشيار از سال 1385 الی ادامه دارد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
دوره هاي تخصصي
دانش آموخته دوره عالي مذاکرات تجاري بين الملل (دوره يكساله)
 • هدف اين دوره تربيت مذاكره كنندگان نخبه در مذاكرات تجاري چندجانبه بود. از جمله شرايط پذيرش در اين دوره، داشتن حداقل 5 سال سابقه مديريت، دارا بودن مدرك دكتري و در شرايط خاص كارشناسي ارشد در رشته هاي اقتصاد، بازرگاني و حقوق بين الملل، قبولي در آزمون مكالمه زبان انگليسي و مصاحبه ورودي بود. محتواي دوره شامل: اصول و مقررات سازمانهاي اقتصادي بين المللي، فنون مذاكرات دوجانبه، روشهاي مذاكرات چندجانبه، حقوق اقتصادي (و تجاري) بين الملل، مباحث مالي و بانكي بين المللي، موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت و روابط بين الملل بود. تمام دروس اين دوره به زبان انگليسي تدريس شد و مدرساني از صندوق بين المللي پول، انكتاد، بانك جهاني، موسسه مطالعات بين الملل ژنو، مركز آموزش مذاكرات در هلند، دانشگاه سينسيناتي اهايو آمريكا، مدير كل سابق گات، جترو ژاپن و موسسه تجاري كره جنوبي آنرا تدريس نمودند.
دانش آموخته دوره برنامه ريزي و تجزيه و تحليل مالي
 • اين دوره توسط صندوق بين المللي پول و به زبان انگليسي در سال 1370 در ايران اجرا شد و هدف از آن ارايه چارچوب تحليلي و تكنيك هاي تحليل بخش مالي (Financial)براي مديران بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه بود.
انجام فرصت مطالعاتي يكساله (سال تحصيلي 1385-1386)
 • موضوع مطالعه: اقتصاد اطلاعات نامتقارن در بازار وام. در دانشگاه بیرمینگهام انگلستان زير نظر پرفسورپيتر سينكلر استاد اقتصاد در دانشگاه بيرمنگهام و آكسفورد و از مديران بانك (مركزي) انگلستان.
دوره آشنايي با نهادها و فعاليتهاي گروه بانك جهاني
 • 4 روز-نوامبر 2009-واشنگتن دي سي- آمريكا-بانك جهاني
دوره فضاي كسب و كار
 • 4 روز-مارس 2010 – واشنگتن دي سي-آمريكا-بانك جهاني
دوره مدلها و نرم افزارهاي تحليل و شبيه سازي سياست تجاري (TRIST –GTAP)
 • 3 روز-مي 2010 – واشنگتن دي سي-آمريكا-بانك جهاني
دوره مدل سازی اقتصاد کلان با RMSM-X
 • 3 روز-ژوئن 2010- واشنگتن دي سي-آمريكا-بانك جهاني
دوره عملیات بانک جهانی
 • (دوره آموزشی و کارگاه)، فوریه 2011 (گواهی تکمیل دوره)- واشنگتن دی سی، آمریکا
زبانهاي خارجي
 • زبان انگليسي: تسلط به خواندن، نوشتن، مكالمه و ترجمه
 • زبان عربي: تسلط به خواندن، نوشتن، مكالمه و ترجمه
 • زبان فرانسه: خواندن، نوشتن و مكالمه در حد متوسط(4 ترم )
جوايز ملي
 • «لوح تقدير (و سفر سوريه)، دومين جشنواره مطبوعات»، تحليل اقتصادي برگزيده در مورد نرخ ارز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1373
 • «لوح تقدير، هفتمين دوره انتخاب پايان نامه سال»، جهاد دانشگاهي، 1381.
 • «لوح تقدير، جشنواره اقتصاد اسلامي»، دانشگاه تربيت مدرس و انجمن علمي اقتصاد اسلامي ايران، 1384.
 • «لوح تقدير وزارت علوم،تحقيقات و فناوري»، پژوهشگر نمونه پژوهشگاه علوم انساني، 138.
آموزشي
تدريس (1370-1388)
 • مقطع کارشناسی:اقتصاد خرد-اقتصاد کلان-اقتصاد ایران-اقتصاد کار-اقتصاد رشد و توسعه- مالیه عمومی- اقتصاد نفت
 • مقطع کارشناسی ارشد: اقتصاد کلان-فلسفه اقتصاد-اقتصاد پولی-نظام های اقتصادی-مسایل اقتصاد ایران-موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی
تدريس و سخنراني در خارج كشور
 • تدريس درس موضوعات انتخابي در پول و بانكداري(شش سخنراني)-دوره كارشناسي ارشد-دانشگاه بيرمنگهام انگلستان-ترم اول-سال تحصيلي 2006-2007
 • اصول علم اقتصاد –(دستيار آموزشي- مرور درس و حل تمرين)- دوره كارشناسي-دانشگاه بيرمنگهام انگلستان- ترم اول-سال تحصيلي 2006- 2007
 • سياست تجارت بين الملل-(دستيار آموزشي- مرور درس و حل تمرين)-دوره كارشناسي ارشد-دانشگاه بيرمنگهام انگلستان – ترم دوم- سال تحصيلي 2006-2007
 • سخنراني در سمينار هفتگي اعضاي هيات علمي دپارتمان اقتصاد در دانشگاه بيرمنگهام انگلستان در باره ساختار و اصلاحات بخش مالي در اقتصاد ايران، اكتبر2006
 • سخنراني در سمينار هفتگي دانشجويان دكتري دپارتمان اقتصاد در دانشگاه بيرمنگهام انگلستان در باره چالشهاي توان رقابت دركشورهاي وابسته به نفت، نوامبر2006
 • سخنراني در سمينار هفتگي اعضاي هيات علمي دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ويلز بريتانيا در باره بررسي تطبيقي شيوه هاي تامين مالي در بانك اسلامي بريتانيا و بانكداري مرسوم
 • ارايه مطلب در نشست تخصصي سمينار تجارت، كمك و توسعه: ابزارهاي سياستي براي كاهش فقر، سپتامبر 2004، اتريش
 • تدريس درس موضوعات انتخابي در پول و بانكداري(هفت سخنراني)-دوره كارشناسي ارشد-دانشگاه بيرمنگهام انگلستان-ترم دوم-سال تحصيلي 2007-2008
 • تدريس بانكداري و ماليه اسلامي(شش سخنراني)-دوره كارشناسي ارشد-دانشگاه بيرمنگهام انگلستان-ترم دوم-سال تحصيلي 2008-2009
 • ارايه چهار سخنراني به زبان عربي در دانشكده اقتصاد- دانشگاه دمشق در زمينه اقتصاد اسلامي-22تا 25 مارس 2009 (2-5 فروردين 1388)، سوريه
پژوهشي (مقالات فارسي)
علمي-پژوهشي
 • «ساز و كار سياست استراتژيك تجاري براي توسعه صادرات صنعتي ايران»، پژوهشنامه بازرگاني (علمي ـ پژوهشي)، شماره 20، پائيز 1380
 • «جهاني شدن اقتصاد، نظام تجاري چند جانبه و رژيم تجاري ايران»، فصلنامه علمي پژوهشي دانشنامه، انتشارات واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، تابستان 1384
 • «جهاني شدن بانكداري و ضرورتهاي ناشي از آن در بانكداري ايران»، فصلنامه (علمي ـ پژوهشي ) نامه مفيد، سال هشتم، شماره 31، مهر و آبان 1381
 • «الگويي براي سازماندهي مجدد نظام بانكي در ايران»، فصلنامه (علمي ـ پژوهشي ) نامه مفيد، خرداد 1383
 • «آموزه‌هاي مكتب تاريخي براي تحليل اقتصاد ايران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، (علمي ـ پژوهشي)،شماره 26، پاييز 1386
 • «جبران كاهش ارزش پول ؛ نظريه و كاربرد»، فصلنامه (علمي ـ پژوهشي) جستارهاي اقتصادي، شماره چهارم، پائيز و زمستان 1384
 • «پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان ایران طی دوره 1379-1386، یک رویکرد روش شناختی»، (مقاله مشترک با دکتر وحید مقدم، دکتر محمد واعظ و دکترنعمت ا…اکبری)، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 59، تابستان 1388
 • «رتبه بندي و تعیین مزیت نسبی فعاليت هاي صنعتي استان يزد با استفاده از روش تلفيقي تحليل عاملي و تاكسونومي عددی»، ( مقاله مشترك با سعيد دهقان و سيدعباس ميردهقان، رضا ولی زاده)، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی، سال اول،شماره دوم، پاییز و زمستان 1388
علمي-ترويجي
 • «مسائل بانكداري بدون بهره در تجربه ايران»، فصلنامه (علمي ـ ترويجي) پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شماره 22، تابستان 1381
 • «توان هاي اقتصادي مناطق بياباني ايران»، ماهنامه (علمي ـ ترويجي) اطلاعات سياسي ـاقتصادي، 1384
 • «سياست استراتژيك تجاري: مباني، معيارها و ابزارها»، (بخش اول و بخش دوم)، ماهنامه اطلاعات سياسي-اقتصادي (علمي-ترويجي)، شماره هاي 238-237 و 240-239، خرداد و تير 1386 (بخش اول) و مرداد و شهريور 1386 (بخش دوم)
 • «سياست استراتژيك تجاري و خلق مزيت در كشورهاي در حال توسعه»، مجله بررسي هاي بازرگاني (علمي-ترويجي)، شماره 22، فروردين و ارديبهشت 1386.
 • «تجارت و فقر»، مجله بررسي هاي بازرگاني (علمي-ترويجي)، شماره 26، آذر و دي1386
 • «نقش تجارت در انتقال فناوري»،مجله بررسي هاي بازرگاني (علمي-ترويجي)، شماره 27، بهمن و اسفند 1386
 • «الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت»، ماهنامه(علمي ـ ترويجي) اطلاعات سياسي -اقتصادي، آبان 1384
 • «اقتصاد اطلاعات نامتقارن»، ماهنامه اطلاعات سياسي -اقتصادي (علمي ـ ترويجي)،شماره 269-270، 1388
 • «بررسي و تعيين كارايي صنايع استان يزد با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها»، (مشترک با سيد عباس ميردهقان و سعيد دهقان)، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 54، تابستان 1389،صص95-122
ساير مقاله هاي پژوهشي
 • «موضوعات جديد در سازمان جهاني تجارت»، در كتاب: سازمان جهاني تجارت ؛ ساختار، قواعد و موافقتنامه ها، (تاليف مشترك)، شركت چاپ و نشر بازرگاني، پاييز 1385
 • «تجارت خارجي ايران (پس از انقلاب اسلامي)»، دانشنامه جهان اسلام، جلد ششم، انتشارات بنياد دايره المعارف اسلامي، تهران، 1380
 • «توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران»، دانشنامه جهان اسلام، جلد هشتم، بنياد دايره المعارف اسلامي، تهران، 1383
 • «آشنايي با عناوين و موضوعات پژوهشي مراكز تحقيقات استراتژيك در هفده كشور جهان»، فصلنامه راهبرد، مركز تحقيقات استراتژيك، شمار 7، تابستان 1374
 • «روند تكوين و تحول بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران»، فصلنامه روند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شماره 12 و 13، تابستان 1372
 • «پول»، دانشنامه جهان اسلام، جلد پنجم، انتشارات بنياد دايره المعارف اسلامي، 1379، صص 796 ـ 799
 • «تكافل»، دانشنامه جهان اسلام، جلد هشتم، بنياد دايره المعارف اسلامي، تهران، 1383
 • «توسعه اسلامي، بانك»، دانشنامه جهان اسلام، جلد هشتم، بنياد دايره المعارف اسلامي، تهران، 1383
 • «تحولات و ساختار بخش مالي در اقتصاد ايران»، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، شماره 25، بهار 1384
 • «مباني نظري سياست تجاري در سازمان جهاني تجارت»، فصلنامه پژوهشهاي تجارت جهاني، وزارت بازرگاني، شماره 2و3، بهار و تابستان 1385
 • «نظريه جديد تجارت بين الملل»،‌ فصلنامه پژوهشهاي تجارت جهاني، وزارت بازرگاني، شماره 4و5، پائيز و زمستان 1385
 • «نخستين مكتب هاي اقتصادي»، فصلنامه فرهنگ- ويژه اقتصاد،،شماره 59،پاييز 1385، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني
 • «اقتصادهاي كوچك، انتقال فناوري و تامين مالي در سازمان جهاني تجارت»، فصلنامه پژوهشهاي تجارت جهاني، وزارت بازرگاني، شماره 6و7، بهار و تابستان 1386
 • «مروري بر اقتصاد كلاسيك و مكتب هاي آن»، فصلنامه فرهنگ- ويژه اقتصاد، شماره 66، تابستان 1387،انتشارات پژوهشگاه علوم انساني
 • «تجديد حيات كلاسيك ها در اقتصاد؛ مروري بر مكتب ها»، فصلنامه نامه علوم انساني، شماره19، بهار 1388
 • «موضوعات جديد در سازمان جهاني تجارت»، در كتاب: سازمان تجارت جهاني؛ ساختار، قواعد و موافقت نامه ها (مجموعه آموزشي)، شركت چاپ و نشر بازرگاني، دي ماه 1385
 • «قبض و بسط قلمرو فعاليت بخشهاي دولتي و خصوصي در اقتصاد اسلامي»، فصلنامه دولت اسلامي، شماره 3و4، تابستان و پاييز1387
 • «بحران مالي غرب: دلايل عملياتي و تحليل نظام‌هاي اقتصادي»،مجله پژوهشگران، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني، شماره 16، بهمن 1387
مقالات عربي
 • «بدائل الربا في العمليات المصرفيه اللّاربويه»، فصلنامه آفاق الحضاره الاسلاميّه، شماره نهم، سال پنجم، فروردين 1381
 • «معالم المدرستين في الاقتصاد الاسلامي»، فصلنامه آفاق الحضاره الاسلاميّه، شماره دهم، سال پنجم، مهر 1381
 • «التنميه المتعاليه»، فصلنامه آفاق الحضاره الاسلاميّه، شماره يازدهم، سال ششم، اسفند 1381
 • «العولمه الاقتصاديه و اقتصاديات العالم الاسلامي»، فصلنامه آفاق الحضاره الاسلاميّه، شماره دوازدهم، سال هفتم، مهر 1382
 • «منظمه التجاره العالميه», فصلنامه آفاق الحضاره الاسلاميّه، شماره سيزدهم، فروردين 1383
 • «اعاده تنظيم البنك اللاربوي طبق النموذج الحديث»، فصلنامه آفاق الحضاره الاسلاميّه، شماره چهاردهم، مهر 1383
 • «تدارك تخفيض قيمة النقود: تقييم النظرية و التطبيق العملي»، فصلنامه آفاق الحضارة الاسلاميّه، شماره 15، فروردين 1384
 • «الازمه الماليه العالميه و التمويل الاسلامي»، فصلنامه آفاق الحضاره الاسلاميّه، شماره 24، مهر 1388
مقالا ت انگليسي
 • “Competition Policy in Developing Oil–export Dependent Countries, Case of Iran”, presented at intergovernmental group of experts on competition law and policy, 3 – 5 July 2002, Geneva, Switzerland
 • “Trade, Poverty and Globalization”, presented at Salzburg seminar on: Trade, aid and development: policy Tools for poverty reduction, 11-17 September 2004, Austria
 • “The Foundations of Development Policies in View of Islamic Political Economy”, University of Saint Malaysia, Malaysia, December 1994
 • “Challenges Facing Oil-exporting Developing Countries in International Competitiveness“, presented at International seminar on the role of competition policy and law in oil export dependent economies, UNCTAD, 20 – 22 September 2003, Tehran, IRAN
 • “Development and the Structure of Financial Sector in the Economy of I.R. Iran”, in: Essays on Islamic Finance, Edited by: Ali Salehabadi, Imam Sadegh University Press, 1st edition 2008
 • “Musharaka Sukuk (case of Iran)”, in: Essays on Islamic capital Market, Edited by: Ali Salehabadi, SEO Press, 2009
مقاله كامل در مجموعه مقالات كنفرانس هاي علمي
 • «جهاني شدن اقتصاد ايران ؛ برخي چالش هاو رهيافتها»، همايش جهاني شدن اقتصاد، وزارت بازرگاني، هشتم و نهم بهمن 1380
 • «رهيافتهاي جديد در نظريه و سياستهاي تجارت بين الملل»، همايش جهش صادراتي و سياستهاي استراتژيك تجاري، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، آبان 1380
 • «فساد مالي و اصلاحات اقتصادي در ايران»، همايش اصلاحات اقتصادي در ايران: مباني نظري و برنامه عملي، دانشگاه تربيت مدرس، آبان 1381
 • «WTO، توسعه اقتصادي و سياست رقابتي در ايران»، همايش راهبرد توسعه اقتصادي ايران و عضويت در WTO: فرصتها و چالش ها، وزارت بازرگاني، مهر1382
 • «اقتصاد بين الملل از ديدگاه امام خميني(ره)»، كنگره بررسي انديشه هاي اقتصادي امام خميني، دانشگاه تربيت مدرس، خرداد 1371
 • «حمايت WTO و اصلاحات تجاري در ايران»، همايش كالبد شكافي حمايت ها در ايران، وزارت بازرگاني، مهر 1384
 • «مباني نظري بيمه اسلامي»، همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، دوّم و سوّم آبان 1380
 • «جهاني شدن اقتصاد، نظام تجاري چند جانبه و برنامه چهارم توسعه»، همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اسفند 1381
 • «جبران كاهش ارزش پول در اقتصاد ايران ؛ ارزيابي نظريه و كاربرد»، سومين همايش اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، دي 1382
 • «عدم تقارن اطلاعات و نظارت در بانكداري ايران»، چهاردهمين همايش بانكداري اسلامي، بانك مركزي ج . ا . ايران، شهريور 1382
 • «باز انديشي برخي توانها، چالشها و جهت گيري هاي توسعه اقتصادي منطقه يزد در برنامه چهارم توسعه»، همايش تحول در توسعه استان يزد، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد، 30 و 31 ارديبهشت 1383
 • «پول در اقتصاد اسلامي»، چهارمين كنفرانس سياستهاي پولي وارزي،بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ارديبهشت 1373
 • «قلمرو فعاليت بخش خصوصي در اقتصاداسلامي»، سمينار قلمرو بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني در اقتصاد اسلامي، دانشگاه تهران و سازمان سمت،مهر 1370
 • «سهم بري در سود و زيان به عنوان جايگزين بهره»، كنفرانس حوزه و دانشگاه، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، قم، آذر 1373
 • «سياست استراتژيك تجاري و انتخاب برندگان (مورد ايران)»، دومين همايش سياستهاي بازرگاني و تجارت بين‌الملل، انتشارات مؤسسه مطالعات بازرگاني آبان 1378
 • «باز انديشي ساختار ومحتواي دروس علوم اقتصادي در آموزش عالي ايران»، كنگره ملي علوم انساني (وضعيت امروز، چشم انداز فردا)،‌اسفند 1385
 • «اقتصاد علم و چالش هاي نهادي توسعه علمي در ايران»، كنفرانس توسعه دانش و فناوري در ايران، دانشگاه صنعتي شريف، جلد چهارم، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،1387
 • «بررسي ريشه هاي بحران مالي غرب و سرايت آن به ساير كشورها»، همايش بحران اقتصادي غرب؛ فرصتها و تهديدها،4 بهمن 1387،وزارت امور اقتصادي و دارايي
 • «روش شناسي تدوين قانون بانكداري»، همايش بازنگري قوانين پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 18/3/1388
نقد كتاب
 • «موانع تاريخي توسعه نيافتگي در ايران»، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، پاييز 1384، شماره 27
 • «اقتصاد سال دوم دبيرستان»، فصلنامه تربيتي- پژوهشي آموزگار، مركز تربيت معلم يزد، بهار 1382
 • بررسي و نقد كتاب:shaikh Mahmud Ahmad, “Towards Interest-free Banking”, Institute of Islamic culture, Lahore, Pakistan, 1991. منتشره در فصلنامه علمي ـ ترويجي پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بهار 1382
 • «كليات اقتصاد ـ نگرشي اسلامي»،‏‏ فصلنامه نامه علوم انساني، شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني شماره 10، تابستان و پاييز1383
 • «اطلاعات نامتقارن در بازارهاي مالي؛ مقدمه و كاربردها»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره اول، بهار 1387، انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار
 • «پيشگامان اقتصاد توسعه»، فصلنامه فرهنگ- ويژه اقتصاد، شماره 66، تابستان 1387،انتشارات پژوهشگاه علوم انساني
 • «نظريه و سياستهاي اقتصاد كلان»، فصلنامه اوراق بهادار، شماره چهارم، زمستان 1387، انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار
 • «مقدمه اي بر ماليه اسلامي، نظريه و عمل»، فصلنامه اوراق بهادار، شماره دوم، تابستان 1387، انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار
 • «مقدمه اي براقتصاد بازارهاي مالي»، فصلنامه اوراق بهادار، شماره سوم، پاييز 1387، انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار
نظارت بر طرح پژوهشي
 • «بررسي ظرفيت هاي ايجاد فرصت هاي شغلي براي زنان در فعاليتهاي عمده اقتصادي با رويكردي به برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور»، مجري: خانم ليلا سادات زعفرانچي، پژوهشگاه علوم انساني، ارديبهشت 1386
 • «بررسي تاثير زنان در مديريت مخارج مصرفي خانوار (مطالعه موردي شهر تهران)»، مجري: خانم ليلا سادات زعفرانچي، پژوهشكده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انساني و مركز امور زنان- رياست جمهوري، 1389-1388
 • «تدوين برنامه، عناوين و سرفصل دروس ميان رشته اي سياستگذاري فرهنگ اقتصادي»، (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)
 • «تدوين برنامه، عناوين و سرفصل دروس ميان رشته اي اقتصاد زمين ومسكن»، (وزارت علوم،تحقيقات و فناوري)
 • «تدوين چشم‌انداز و راهبردهاي کلان توسعه شهرستان طبس یزد»، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، 1389-1390
تاليف كتاب
 • «گروه بانك اسلامي توسعه»، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني، بهار 1384
 • «پول در اقتصاد اسلامي»، (تاليف مشترك با دكتر پرويز داوودي و حجه الاسلام نظري)، انتشارات سمت، 1373
 • «بررسي و ارزيابي بانكداري بدون ربا در ايران»، انتشارات وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1374
 • «روش تأييد و ابطال در اقتصاد»، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني، 1388
 • «نظریه و سیاستهای تجارت بین الملل و بازرگاني خارجي ايران»،(17 فصل)، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني.1388
 • «مجموعه مقالاتی در باره پیش نویس قانون بانکداری»، (تالیف مشترک با دکتر محمود بهمنی،دکتر اکبر کمیجانی، اسدالله امیراصلانی و دیگران)، تهران: نشر هیچ و روابط عمومی بانک مرکزی،1389.
 • «پول و اسناد تجاری»، (تالیف مشترک با غلامرضا مصباحی مقدم، علی محمد حکیمیان و دیگران)، تهران: نشرکتاب مرجع، 1389.
 • «توسعه سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام»، (تالیف مشترک با گروه اسلام معاصر بنیاد دایره المعارف اسلامی و دیگران)، تهران: نشر کتاب مرجع، 1389
 • «تجارت در جهان اسلام»، (تالیف مشترک با جواد کریمی و دیگران)، تهران: نشر کتاب مرجع،1389
 • «پژوهشی در فرهنگ اقتصادی پالگریو»، انتشارت پژوهشگاه علوم انسانی،1390
ترجمه كتاب
 • «روش علامه طباطبايي در تفسير الميزان»، تأليف: دكتر علي الاوسي، ترجمه از عربي به فارسي، چاپ و نشر بين الملل، بهار 1381
 • «جنگ، اقتصاد و جامعه»، تاليف: آلن ميلوارد، ترجمه از انگليسي به فارسي، انتشارات دانشگاه امام حسين، 1375
ويرايش علمي كتاب
 • «سازمان جهاني تجارت ؛ ساختار، قواعد و موافقت نامه ها، مجموعه آموزشي»، (720 صفحه)، شركت چاپ و نشر بازرگاني، دي ماه 1385
طرح‌هاي پژوهشي
 • «بررسي و ارزيابي بانكداري بدون ربا در ايران»، مجري، معاونت امور اقتصادي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1372
 • «جهاني شدن و اقتصاد ايران»، همكار، مؤسسه مطالعات بازرگاني، 1382
 • «روش تأييد و ابطال در علم اقتصاد»، مجري، پژوهشگاه علوم انساني، 1384
 • «ايران و جهاني شدن ؛ مطالعه راهبردي در مواجهه فرهنگي ج . ا . ايران و جهاني شدن»، همکار، پژوهشگاه علوم انساني، 85 ـ 1384
 • «اطلاعات نامتقارن و ترتيبات نهادي در بازار وام»، مجري،1386
 • «تحليلي از فرهنگ اقتصادي پالگريو»، مجري، 1387
 • تهيه پيش نويس « قانون بانكداري»، (طرح ملي)، مسئول طرح، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،1387-1388
 • «نظريه بازي و كاربرد آن در اقتصاد»، 1388
سرپرستي پايان نامه كارشناسي ارشد
 • «تحليل نظام يارانه هاي صنعتي كشور پس از الحاق به سازمان جهاني تجارت»، استاد راهنما، مركز آموزش مديريت دولتي، رشته مديريت بازرگاني، دانشجو: حامد روحاني، شهريور 1380
 • «بررسي پديده پول شويي و راههاي نظارت بر آن با تاكيد بر نقش موسسات مالي»، استاد مشاور، دانشگاه امام صادق، رشته اقتصاد، دانشجو: حسين كياني زاده، دي 1383
 • «بررسي توان رقابت اقتصاد ايران در شرايط جهاني شدن»، استاد مشاور، دانشگاه امام صادق، رشته اقتصاد، دانشجو: سيد احسان خان دوزي، اسفند 1384
 • «برآورد و تحليل محصول بالقوه در اقتصاد ايران»، استاد راهنما، دانشگاه امام صادق، رشته اقتصاد، دانشجو: سعيد دهقان خاوري، بهمن 1384
 • «بررسي و تخمين اثرات سياستهاي تسهيل تجاري بر رشد بازرگاني خارجي ايران با تاكيد بر نقش فناوري اطلاعات»، استاد مشاور، دانشگاه امام صادق، رشته اقتصاد، دانشجو: علي غلامي، بهمن 1384
 • «نظم خودجوش بازار از ديدگاه هايك و چالش هاي نهادي»، استاد راهنما، دانشگاه صنعتي شريف، دانشجو: حمزه عرب زاده جمالي، دي 1387
 • «طراحي مدل رياضي تخصيص بهينه بودجه با رويكرد MADM – (بودجه حمايتي دولت از شهرداري هاي كل كشور)»، استاد مشاور، دانشگاه امام صادق، رشته مديريت صنعتي، دانشجو: آقاي علي قشقايي، بهمن 1388
 • «محاسبه نسبت فداكاري در اقتصاد ايران با استفاده از روش داده هاي تلفيقي»، استاد مشاور، پژوهشگاه علوم انساني، رشته علوم اقتصادي، دانشجو: خديجه رياحي، تابستان 1390
 • «سياست پولي در اقتصاد ايران و انتظارات عقلايي»، استاد مشاور، پژوهشگاه علوم انساني، رشته علوم اقتصادي، دانشجو: شيرين فرهنگی فرد، تابستان 1390
 • «طراحی الگوی مناسب سنجش و رتبه بندی شهرداران استان اصفهان با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه»، استاد مشاور، دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق، دانشجو: فضل ا… بازیاری، شهریور 1389
 • «تطبیق نظریه چرخه های تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تاکید بر شوک مخارج دولتی»، استاد مشاور، پژوهشگاه علوم انسانی، رشته اقتصاد، دانشجو: علیرضا تقدیری،1391
سرپرستي رساله دكتري
 • «مدلي عمومي براي صورت بندي راهبردهاي كلان صنعت»، استاد مشاور، دانشگاه علامه طباطبايي، رشته مديريت بازرگاني، سيد عبدالجابر قدرتيان، ارديبهشت 1389
 • «پيشرفت مطالعات اقتصاد كلان ايران: يك رويكرد روش شناختي»، استاد مشاور، دانشگاه اصفهان، رشته اقتصاد، وحيد مقدم، بهمن 1388
تدريس در كارگاه آموزشي
 • تدريس به زبان انگليسي در: دوره (كارگاه آموزشي) بين المللي بانكداري اسلامي با عنوان «اطلاعات نامتقارن در بانكداري اسلامي»، برگزار كننده: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مورخ 1/11/1387
 • تدريس به زبان انگليسي در: دوره (كارگاه آموزشي) بين المللي بازار سرمايه اسلامي با عنوان «اوراق مشاركت در جمهوري اسلامي ايران»، برگزار كننده: سازمان بورس و اوراق بهادار ايران، مورخ 2/11/1387
راه اندازي دوره
 • راه اندازي دوره كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، پژوهشكده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انساني،1387
تجربيات حرفه اي
 • عضو شوراي راهبردي تهيه قانون رقابت، وزارت بازرگاني، 1385 –1384 (با حكم وزير بازرگاني)
 • عضو شوراي بازنگري قوانين پولي و بانكي براي تهيه قانون بانك مركزي ج.ا.ايران، تهران، بانك مركزي ج.ا.ايران،1386-1387
 • مسئول كارگروه تهيه پيش نويس قانون بانكداري و دبير شوراي بازنگري قوانين پولي و بانكي براي تهيه قانون بانكداري، تهران، بانك مركزي ج.ا.ايران،1387-88
 • عضو شوراي سياستهاي كلي اصل 44، وزارت امور اقتصادي و دارايي( با حكم وزير امور اقتصا دي و دارايي)
 • دبير كارگروه تخصصي ارزيابي بحران اقتصادي جهان، وزارت امور اقتصادي و دارايي( با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي)
 • دبير همايش بازنگري قوانين پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 18/3/1388
 • عضو كميته اقتصاد-وابسته به دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، (با حكم معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري)
ترجمه كامل مقاله علمي
 • «تحليلي از بيمه تكافل اسلامي؛ ساز و كار بيمه تعاوني»، نوشته: رامين كوير ميثمي و و . جين كاون، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، فروردين 1381
 • «مكتب ساختاري»، نوشته: اي . اچ . پالما، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، ارديبهشت 1381
 • «مكتب پولي»، نوشته: فيليپ كاگان، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، خرداد 1381
 • «مكتب كينزي»، نوشته: جان ايتول، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، تير 1381
 • «مكتب نهادي»، نوشته: وارن . ج . ساموئلز، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شهريور 1381
 • «مكتب استكهلم»، نوشته: بجورن هانسون، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مرداد 1381
 • «مكتب تاريخي آلمان و انگلستان»، نوشته: شينزينگرو مالوني، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مهر 1381
 • «مكتب كلاسيك»، نوشته: مارك بلاگ، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، آبان و آذر 1381
 • «مكاتب نئوريكاردويي، منچستر، كمبريج و بيرمنگهام»، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسفند 81 و فروردين 1382
 • «مكتب شيكاگو»، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، ارديبهشت و خرداد 1382
 • «مكتب اتريشي»، نوشته: اسرائيل .م. كرزنر، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، تير و مرداد 1382
 • «مكتب سوداگراي (مركانتي ليسم)»، نوشته: ويليام . ر. آلن، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شهريور و مهر 1381
 • «مكتب حاكميت طبيعت (فيزيو كراسي)»، نوشته: جي . واگي، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، آبان و آذر 1382
 • «بانكداري اسلامي»، نوشته: محسن . س . خان و عباس ميراخور، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1381
 • «مكتب پول در گردش، مكتب بانكداري و مكتب بانكداري آزاد»، نوشته: آنا.ج.شوارتز، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بهمن و اسفند 1382
 • «تفاوتهاي روش شناختي ميان اقتصاد نئوكلاسيك و اقتصاد نهادي»، فصلنامه علوم انساني،شماره 10، تابستان 1383
 • «مكتب كلاسيك جديد»، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، خرداد و تير 1383
 • «مكتب كينزي جديد»، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مرداد و شهريور1383
 • «فلسفه علم اقتصاد»، نوشته: دانيل هاسمن، انتشارات مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق، آبان 1383
 • «ظهور و افول اقتصاد مختلط»، نوشته: هرمان وان دروي، ماهنامه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره هاي خرداد ـ تير و مرداد ـ شهريور و مهر ـ آبان 1373
 • «اقتصاد نهادي جديد؛‌ آغاز، معنا و دورنماها»، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شماره هاي 79 و 80، خرداد و تير 1387
 • «اقتصاد نئوكلاسيك»، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1387.(زير چاپ)
 • «مكتب كينزي»، مجله اقتصادي، وزارت اموراقتصادي و دارايي، شماره هاي 63و64، بهمن و اسفند 1385
 • «مكتب اصالت فايده»، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شماره هاي 61 و62، آذر و دي 1385
 • «مباحث معرفت شناسي در علم اقتصاد»، نوشته‌: شان هارگراور هيپ و ماتين هوليس، مجله پژوهشگران، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني، شماره 10و 11، آذر و دي / بهمن و اسفند 1385
 • «مكتب پساكينزي»، مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي،شماره91،تير 1388
دبيري و عضويت در هيات تحريريه مجلات پژوهشي
 • دبير: فصلنامه فرهنگ (ويژه اقتصاد)، پژوهشگاه علوم انساني
 • دبير: فصلنامه نامه علوم انساني (ويژه اقتصاد)، شوراي بررسي متون علوم انساني دانشگاهها
 • عضويت در هيات تحريريه«فصلنامه بورس اوراق بهادار»، سازمان بورس و اوراق بهادار
 • عضويت در هيات تحريريه «فصلنامه فرهنگـ»، پژوهشگاه علوم انساني
 • عضويت در هيات تحريريه «فصلنامه پژوهشهاي تجارت جهاني»،وزارت بازرگاني.(1384-1387)
 • عضويت در هيات تحريريه «فصلنامه سیاستگزاری اقتصادي»، دانشگاه يزد
 • عضويت در هيات تحريريه «فصلنامه آفاق الحضاره الاسلاميه»، پژوهشگاه علوم انساني
 • عضويت در هيات تحريريه «فصلنامه نامه دولت اسلامي»، مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري
 • عضو گروه اقتصاد، شوراي بررسي متون علوم انساني دانشگاهها، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • عضويت در هيات تحريريه مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي.(1381-1385)
 • عضويت در هيات تحريريه «فصلنامه صنعت بيمه»، بيمه مركزي ج.ا.ايران،1388
 • عضویت در هیات تحریریه «فصلنامه مدل سازی اقتصادی»، دانشکده امور اقتصادی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضویت در هیات تحریریه «فصلنامه اقتصاد تطبیقی»، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی
سوابق مديريتي و مشاوره
 • معاون آموزشي و دانشجويي در پژوهشگاه علوم انساني به مدت 5 سال (از سال 1379 الی 1385)
 • مدير همكاريهاي علمي و بين المللي در در پژوهشگاه علوم انساني به مدت 3 سال (از سال 1379 الی 1382)
 • رئيس پژوهشكده اقتصاد در پژوهشگاه علوم انساني به مدت 4 سال (از سال 1384 الی 1388)
 • معاون دفتر سياستهاي پولي و بازرگاني در وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدت 4 سال (از سال 1370 الی 1373)
 • مديرگروه سازمانهاي پولي و مالي بين المللي در وزارت امور اقتصادي و دارايي دفتر اقتصاد بين الملل معاونت امور اقتصادي و بين المللي به مدت 2 سال (از سال 1369 الی 1370)
 • مشاور نمايندگي تام الاختيار تجاري در وزارت بازرگانی به مدت 4 سال (از سال 1381 الی 1385)
 • مشاور رييس در سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت 3 سال (از سال 1386 الی 1388)
 • مشاور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مدت 3 سال (از سال 1386 الی 1388)
 • مشاور وزیر امور اقتصادي و دارايي (از سال 1387)
 • مشاور ارشد مدير اجرايي در گروه بانك جهاني- آمریکا (از سال 1388 الی تاکنون)
شركت در اجلاس ها و مجامع بين المللي
 • اجلاس كميسيون مشترك ايران و مجارستان، بوداپست،آذر 1370
 • نودمين اجلاس اوپك، وين-اتريش- دسامبر 1991(از سوي وزارت نفت)
 • اجلاس كومسك-وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي-استانبول-تركيه-ارديبهشت 1373 (از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي)
 • اجلاس مذاكرات تجاري چندجانبه در زمينه كشاورزي-سازمان ملل(فائو)-قاهره-مصر- 1378 (از سوي وزارت بازرگاني)
 • اجلاس اتحاديه بين المجالس –ژنو-سويس-به عنوان مشاور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي(از سوي وزارت بازرگاني)
 • اجلاس انكتاد(كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد)-ارايه گزارش ج.ا. ايران در باره سياست رقابتي-ژنو-سويیس(از سوي وزارت بازرگاني)
 • برنامه طرح كلمبو (درباره برنامه توسعه مديريت سياست تجاري)-ارايه گزارش وضع رژيم تجاري ج.ا.ايران -دهلي نو-هند-مارس2005
 • نشست مجمع بين المللي اقتصاد رفتاري-دانشگاه اروپاي مركزي-بوداپست-مجارستان-تير1384
 • مجمع بين المللي بازار سرمايه-كميسيون اوراق بهادار- مالزي-كوالالامپور-فروردين 1387
 • اجلاس مشترک بورس اوراق بهادار تهران با گروه بانك اسلامي توسعه- جده-عربستان سعودي-اسفند 1387
 • اجلاس سازمان ملل-“وضعیت اقتصاد و مالیه جهانی”، 17 و 18 می 2012 (اردیبهشت 1391)- نیویورک-آمریکا
 • اجلاس مشترك صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در:
  3-6 اكتبر 2009، (14-11 مهر 1388)- استانبول- تركيه
  24و25 آوريل 2010، ( ارديبهشت 1389)- واشنگتن دي سي- آمريكا
  8 و 9 اكتبر 2010، ( مهر 1389)- واشنگتن دي سي – آمريكا
  16 و 17 آوریل 2011، (اردیبهشت 1390 )-واشنگتن دی سی –آمریکا
  23 تا25 سپتامبر 2011 (مهر 1390)- واشنگتن دی سی –آمریکا
  20 تا 22 آوریل 2012 (اردیبهشت 1391)- واشنگتن دی سی –آمریکا
  12 تا 14 اکتبر 2012 (مهر 1391)-توکیو-ژاپن

 دسترسی به مقالات دکتر میر جلیلی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب