بررسی روش آموزش علم اقتصاد در ایران | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
اولین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد

بررسی روش آموزش علم اقتصاد در ایران

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۹:۰۰ ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

مسئله بنیادین ما در علم اقتپصاد عبارت اند از تبیین درک رویداد ها بر حسب افعال انسانی و موقعیت و شرایط اجتماعی. بر این اساس وقتی ما مدلی می سازیم فرض می کنیم بازیگران در چارچوب مقتضیات مدل یعنی شرایطی که فرض کردیم عمل خواهند کرد

این مقاله توسط عبد العلی منصف عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در اولین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد ارائه شده است

متن کامل مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب