اقتصاد اطلاعات و ضعف اقتصاد متعارف | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

اقتصاد اطلاعات و ضعف اقتصاد متعارف

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۸:۱۱ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸

نباید فراموش کرد پارادایم رقابت که بیش از دو قرن سابقه دارد، نه تنها در توضیح مسائل اقتصادی توانمند نبوده که پیشنهادهای سیاستی کارآمدی نیز نداشته است . بعضی می اندیشند که حمله به پارادایمی که چارچوب های استاندارد آن شکل گرفته است آسان است، اما من تنها یکی از فروض را تغییر داده ام ونتایجی چنین متفاوت و متضاد به دست آمده است،

متن پیشرو بخشی از سخرانی استیکلیدز هنگام دریافت  جایزه نوبل اقتصاد (به خاطر فعالیت در زمينه اقتصاد اطلاعات) در سال 2001  است که به کمبود ها و کاستی های اقتصاد نئوکلاسیک از منظر اقتصاد تطلاعات می پردازد

بخشی از متن سخرانی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب