بررسی تطبیقی نظام آموزش علم اقتصاد در ایران و سایر کشور ها | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
اولین همایش آموزش و پژوهش اقتصاد ایران

بررسی تطبیقی نظام آموزش علم اقتصاد در ایران و سایر کشور ها

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۳:۳۵ ۱۳۹۲/۰۶/۱۴

پژوهشگران و اقتصاددانان رکن اصلی نظام پژوهشی اقتصاد هستند که خود حاصل نظام آموزشی اقتصادند بنابراین نظام آموزشی اقتصاد نیاز اصلی نظام پژهشی اقتصاد را یعنی پژوهشگران و اقتصاددانان را تربیت می کند

مقاله ای که پیش رو دارید حاصل سخرانی دکتر مسعود درخشان با موضوع بررسی نظام آموزش علم اقتصاد در ایران  که در اولین همایس آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران ایراد گردیده است

لینک دانلود مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب