تأسیس علم اقتصاد در ایران؛ امتناع یا امکان ؟ | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
تاسیس علم اقتصاد به مثابه علمی اجتماعی

تأسیس علم اقتصاد در ایران؛ امتناع یا امکان ؟

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۳۰ ۱۳۹۲/۰۵/۲۷

در این مقاله به بررسی امکان تاسیس علم اقتصاد در هر جامعه ای مانند ایران می پردازیم برای رسیدن به این هدف شرایطی را بررسی کنیم که باید به طور کلی رای تاسیس علم اقتصاد به مثابه علمی اجتماعی وجود داشته باشد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب