رابطه تعاملی اقتصاد و فرهنگ | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

رابطه تعاملی اقتصاد و فرهنگ

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۰:۰۴ ۱۳۹۲/۰۵/۱۰

بررسی رابطه اقتصاد فرهنگ در یک رویکرد سیتمی به جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است اینکه سیاست ها و برنامه های اقتصادی چه تاثیراتی فرهنگی و اجتماعی از خود به جا می گذارد و تصویر این سیاست ها در زیست جهان فرهنگی چیست و پرسش هایی از این دست را از اقتصاد دانانی همچون دکتر رزاقی،دکتر نگهداری،دکتر طالب در افتراقی پرسیده ایم …

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب