رابطه فرهنگ و اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

رابطه فرهنگ و اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۹:۴۸ ۱۳۹۲/۰۵/۶

امروزه با گسترش مفهوم توسعه این حقیقت آشکار شده است که انسان که عامل و هدف توسعه است یک موجود یک بعدی انهم موجودی منحصرا اقتصادی نیست بلکه پدیده ای است واقعی است با انواع نیازها و خواسته های گوناگون

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب