تفکر اقتصادی انقلاب اسلامی چیست؟ | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

تفکر اقتصادی انقلاب اسلامی چیست؟

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۱:۴۴ ۱۳۹۲/۰۵/۶

با نگاهی به کتب تاریخ عقاید اقتصادی می توان این کتب را سرشار از مجادلههای فکری و فلسفی در حوزهی اقتصاد و سیاست گذاری های اقتصادی یافت. این امر بیان گر این مهم است که از همان بدو پیدایش تفکرات اقتصادی؛ درگیریها بین متفکران اقتصادی در حوزهی تحلیل و سیاست گذاری های اقتصادی وجود داشته است. منشأ این درگیریها و اختلافها را می توان در ایدئولوژی ها و جهانبینیهای مکاتب و جریان های فکری طرف نزاع جست و جو کرد. در عصر حاضر نیز این درگیریها کماکان باقی است و میتوان نمونه هایی از این درگیریها را در اقتصاد ایران ملاحضه نمود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب