نظریه انتقادی جهانی شدن | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

نظریه انتقادی جهانی شدن

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۵:۰۸ ۱۳۹۲/۰۴/۲۷

طیف گسترده و متنوعی از نظریه پردازان اجتماعی بر این باورند که جهانی شدن فراینده نظام بخش دنیای کنونی است از این منظر جهانی شدن غلبه نظام اقتصادی سرمایه داری را تقویت می کند از اهمیت دولت ملی به سود سازمانها و شرکت های فراملی می کاهد و فرهنگ ها و سنن محلی را از طریق فرهنگی جهانی دستخوش فرسایش می سازد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب