نقدی بر روش شناسی فریدمن | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

نقدی بر روش شناسی فریدمن

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۴:۵۳ ۱۳۹۲/۰۴/۲۷

فریدمن هدف نهایی یک علم تحقیقی را توسعه نظریه و فرضیه ای می داند که با آن بتوان پیش بینی های معتبر و معناداری درباره ی پدیده ها ارائه کرد و هرچه نظریه مهم تر و قوی تر باشد فروض آن غیر واقعی تر خواهد بود و از دیدگاه روش شناسی فریدمن آنچه در یک نظریه اهمیت دارد کارایی نظریه در عینیت و دقت پیش بینی های آن است

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب