روش شناسی انتقادی اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

روش شناسی انتقادی اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۴:۳۲ ۱۳۹۲/۰۴/۲۷

روش شناسي را مي توان دانش چگونه ساختن، چگونه تأ ييد شدن و چگونه از دور خارج شدن نظريات دانست. در علم اقتصاد، جریان بزرگی از مطالعات علمی وجود دارد که از آن با نام جریان مرسوم یا
متعارف یاد می شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب