چالشها و عناصر اصلی در پردازش و سنجش نظریه اقتصاد اسلامی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

چالشها و عناصر اصلی در پردازش و سنجش نظریه اقتصاد اسلامی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۲۴ ۱۳۹۲/۰۱/۴

چالشها و عناصر اصلی در پردازش و سنجش نظریه اقتصاد اسلامی noormags-چالشها_و_عناصر_اصلی_در_پردازش_و_سنجش_نظریه_اقتصاد_اسلامی (1)

چالشها و عناصر اصلی در پردازش و سنجش نظریه اقتصاد اسلامی

noormags-چالشها_و_عناصر_اصلی_در_پردازش_و_سنجش_نظریه_اقتصاد_اسلامی (1)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب