یدالله دادگر | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

یدالله دادگر

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۵:۴۷ ۱۳۹۲/۰۱/۲

يدالله دادگر متولد سال 1332 در کرمانشاه است. وی در سال 1357 از دانشگاه شیراز کارشناسی اقتصاد گرفت. پس از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی‌ارشد در رشتهٔ اقتصاد، دكتری اقتصاد خود را در سال 1374 از دانشگاه تهران دریافت کرد. وی هم‌اکنون عضو هيئت علمی و دانشيار گروه حقوق اقتصادی دانشگاه شهيد بهشتی است. علاوه بر […]

يدالله دادگر متولد سال 1332 در کرمانشاه است. وی در سال 1357 از دانشگاه شیراز کارشناسی اقتصاد گرفت. پس از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی‌ارشد در رشتهٔ اقتصاد، دكتری اقتصاد خود را در سال 1374 از دانشگاه تهران دریافت کرد. وی هم‌اکنون عضو هيئت علمی و دانشيار گروه حقوق اقتصادی دانشگاه شهيد بهشتی است. علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف، از اهم سمت‌های اجرایی وی مدیریت گروه اقتصاد دانشگاه مفید، دبیری کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه مفید، مدیریت گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هيئت مؤسس، هيئت مديره و نايب رئيس اولين انجمن علمی اقتصاد اسلامی ايران بوده است.

 • ظرفیت ها و چالش های اجرای اقتصاد اسلامی
 • مطالعه تطبیقی حد فقر شریعت
 • درآمدی بر روند تکاملی روش شناسی علم اقتصاد
 • چالشها و عناصر اصلی در پردازش و سنجش نظریه اقتصاد اسلامی
 • مؤلفه ها و شاخصه های الگوی اقتصاد سیاسی اسلام
 • اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی
 • عقلانیت در اقتصاد اسلامی
 • آیا می توان از علم اقتصاد اسلامی سخن گفت؟
 • تحولات اقتصاد سرمایه داری و قرائت های گوناگون آن
 • نظام سرمایه داری از زبان اقتصاد دانان سرمایه داری
 • ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد
 • تکامل اقتصاد کلان جدید
 • چرا اقتصاد دانان توافق ندارند
 • ملاحظاتی اساسی پیرامون کاربرد ریاضیات در اقتصاد
 • کاوشی در علمیت اقتصاد و اقتصاد اسلامی
 • نقد گونه ای بر تحلیل و تجلیل های متدولوژی اقتصاد اثباتی فریدمن
 • روش شناسی و معرفت شناسی اقتصاد اسلامی
 • اسلام و توسعه نیافتگی: بازنگری یک معنای دیرینه
 • چگونگی و امکان علم دینی
 • بررسی رابطه مذهب و رفتار مصرف کننده در سایر ادیان (غیر اسلام)
 • نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام
 • خطابه علم اقتصاد
 • اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟
 • تحلیلی کلی بر اقتصاد ایران پس از انقلاب و دورنمای آینده آن
 • کارآیی، رفاه و عدالت در اسلام و اقتصاد متعارف
 • پیش درآمدی بر: توجیهات معاصر پیرامون مسأله ربا
 • الگوهای مسلط در برنامه های تحقیق و توسعه معرفت اقتصادی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب