ایرج توتونچیان | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

ایرج توتونچیان

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۰:۲۸ ۱۳۹۲/۰۱/۱

دكتر ايرج توتونچيان در سال 1319 ش. در تهران به دنيا آمد .وي پس از اخذ كارشناسي بازرگاني ، براي تكميل معلومات دانشگاهي  به آمريكا عزيمت كرد و در سالهاي 1972 و 1976 از دانشگاههاي وايومينگ و تكزاس در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به اخذ مدرك نايل آمد. نامبرده در حال حاضر استاد دانشگاه […]

دكتر ايرج توتونچيان در سال 1319 ش. در تهران به دنيا آمد .وي پس از اخذ كارشناسي بازرگاني ، براي تكميل معلومات دانشگاهي  به آمريكا عزيمت كرد و در سالهاي 1972 و 1976 از دانشگاههاي وايومينگ و تكزاس در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به اخذ مدرك نايل آمد. نامبرده در حال حاضر استاد دانشگاه الزهراء است.
كتاب”پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه داري” تاليف ايرج توتونچيان، در دوره نوزدهم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.
گروه : علوم انساني
رشته : مديريت بازرگاني
تحصيلات رسمي و حرفه اي : ايرج توتونچيان پس از طي تحصيلات ابتدايي و دبيرستان وارد تحصيل در مقاطع دانشگاهي شد و در سال 1341 از مدرسه عالي بازرگاني در مقطع كارشناسي فارغ التحصيل گرديد. سپس براي ادامه تحصيل به آمريكا رفت و در سالهاي 1972 و 1976 از دانشگاههاي وايومينگ و تكزاس در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به اخذ مدرك نايل آمد.
فعاليتهاي آموزشي : دكتر توتونچيان داراي سوابق علمي و آموزشي بسياري در دانشگاهها و مراكز علمي داخل و خارج كشور بوده و صاحب تحقيقات و مقالات متعددي در زمينه هاي اقتصادي مي باشد. ايشان همچنين در پستهاي عالي رتبه اداري و سمتهاي پژوهشي خدمت نموده و در حال حاضر استاد دانشگاه الزهراء است.
جوائز و نشانها : كتاب”پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه داري” تاليف ايرج توتونچيان، در دوره نوزدهم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.

آثار :
1 – اصل تقاضا و تحليل اقتصادي انفاق
2 – اقتصاد پول و بانكداري
3  – پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه داري
ويژگي اثر : تاليف،اين كتاب ، در دوره نوزدهم  انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال معرفي و  برگزيده شد. آشنايي با كتاب :«پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه¬داري» پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه داري/ تأليف ايرج توتونچيان.- تهران: توانگران، 1379. [12]، بيست و چهار، 819 ص.: مصور، جدول، نمودار. كتابنامه.اين اثر از جمله كوششهاي ارجمندي است كه براي بازشناسي و كالبدشكافي يكي از مباحث مهم اقتصاد اسلامي، يعني پول و بانكداري، صورت پذيرفته است. كتاب حاضر در شش فصل سامان يافته است. در ابتدا اصول و مباني اقتصاد اسلامي و مشخصه هاي اساسي آن در مقايسه با اقتصاد سرمايه داري ارائه مي شود و سپس چهار مفهوم بسيار مهم و بحث انگيز اقتصادي يعني بهره، سود و پول، سرمايه مورد بررسي قرار گرفته است. پس از تحليل تطبيقي بانكداري سرمايه داري و بانكداري اسلامي و مقايس? عملكرد بانكداري ربوي و غير ربوي، به بانكداري بدون ربا در ايران و ارزيابي پايه هاي نظري عملكرد «قانون عمليات بانكي بدون ربا» در كشور و دلايل انحراف از اين قانون مي پردازد و در خاتمه راههاي بازگشت به قانون مذكور را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهد. محقق محترم كه از ديرباز با مطالعه و تحقيق در زمين? اقتصاد بدون ربا مشغول بوده، با توجه به خلأ تحقيقات جدّي در عرص? اقتصاد اسلامي، به ويژه بانكداري اسلامي، با مطالعات و تحقيقات مختلف در داخل و خارج كشور، شركت در كنفرانسها و سمينارها و نشر مقالات تخصصي در مجلات بين المللي، به طور نظام يافته، به اين موضوع پرداخته است. بداعت مطالب، گستردگي و جامعيت مباحث، رعايت اصول و روشهاي تحقيق، استناد به منابع و مآخذ معتبر و دست اول و تحليل و نقد موضوع مورد بررسي از ديدگاه نظري و كاربردي از امتيازات اثر حاضر است.

مصاحبه با دکتر ایرج توتونچیان درباره پژوهشهای اقتصاد اسلامی در عربستان

مجموعه مقالات دکتر توتونچیان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب