اقتصاد هترودوكس: نگاهي به جريان‌هاي رقيب اقتصاد متعارف | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

اقتصاد هترودوكس: نگاهي به جريان‌هاي رقيب اقتصاد متعارف

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۱:۴۶ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

 در علم اقتصاد و جریان‌های علمی تفاوتی وجود دارد که هر یک از منظر خاص به تحصیل پدیده‌های اقتصادی می‌پردازند. در کنار جریان اقتصاد و نئوکلاسیک جریان‌هایی چون اقتصاد اکولوژیکی، اقتصاد رفتاری، اقتصاد تکاملی، اقتصاد نهادگرا و … نیز به عنوان جریان‌های اقتصادی نامتعارف شناخته می‌شود. شناخت جریان‌های رقیب در اقتصاد برای دانشجویان و اساتید […]

 در علم اقتصاد و جریان‌های علمی تفاوتی وجود دارد که هر یک از منظر خاص به تحصیل پدیده‌های اقتصادی می‌پردازند. در کنار جریان اقتصاد و نئوکلاسیک جریان‌هایی چون اقتصاد اکولوژیکی، اقتصاد رفتاری، اقتصاد تکاملی، اقتصاد نهادگرا و … نیز به عنوان جریان‌های اقتصادی نامتعارف شناخته می‌شود. شناخت جریان‌های رقیب در اقتصاد برای دانشجویان و اساتید اقتصاد لازم است و قدرت تحلیل آنان را افزایش می‌دهد. کتاب اقتصاد هترودوکس (نگاهی به جریان‌های رقیب اقتصاد متعارف) با هدف معرفی جریان‌های رقیب و بیان اصول کلی این جریان‌ها تدوین شده است.

Photo0380

این کتاب مجموعه 6 مقاله از اساتید اقتصاد در معرفی جریان‌های مختلف اقصادی است. همچنين در فصل هفتم نيز راهماي اطلاعات اقتصاد هترودوكس ارائه شده است.
فصل اول با عنوان «اهميت اقتصاد هترودوكس»، به بحث و بررسي مباحث زير مي‌پردازد: سنت‌هاي هترودوكس با مرزبندي‌هاي مشخص، جريان غالب مدرن اقتصاد هترودوكس، جريان غالب علم اقتصاد، ماهيت اقتصاد هترودوكس، شناخت ماهيت تقابل هترودوكس، ماهيت جريان هترودوكس، تمايز عقايد هترودوكس و … .
فصل دوم با عنوان «انديشه‌هاي تكاملي در مكاتب اقتصادي هترودوكس؛ تبارشناسي و تعامل با پويايي‌شناسي سيستمي»، به دنبال اهداف زير مي‌باشد: گسترش ايدة مبنايي همليتون به هفت مكتب اقتصادي ديگر كه تا حدودي بر پاية تحول تكاملي استوار هستند؛ استدلال دربارة اينكه طراحي رايانه‌اي مدل شبيه‌سازي در باب پويايي‌شناسي سيستمي، كه روش‌شناسي ابداعي جي‌فوستر مي‌باشد، مي‌تواند به نحو مفيدي مورداستفاده قرار گيرد تا بر ارزش هشت مكتب اقتصادي كه نگرش تكاملي را در خصوص تحول اقتصادي دنبال مي‌كنند، بيفزايد. همچنين در اين فصل مباحث زير مورد بحث و بررسي قرار گرفته است: اقتصاد نهادگرا، اقتصاد پست‌كيزين، اقتصاد اكولوژيكي، اقتصاد محاسباتي عامل محور، اقتصاد رفتاري، مكتب اتريش، اقتصاد سياسي راديكال، اقتصاد تكاملي، اقتصاد نهادگرايي جديد، نظريه بازي‌هاي تكاملي، ساخت مدل‌هاي گروهي، و … .
فصل سوم با عنوان «اقتصاد اوتيستي»، به نقد واقع‌گراي، نقد روش، و نقد ايدئولوژي وضعيت اقتصاد كنوني مي‌پردازد.
فصل چهارم با عنوان «جريان‌هاي هترودوكس به كجا مي‌رود؟»، مطالعه‌اي در باب بنيانهاي تاريخي ـ فلسفي دو رويكرد از جريان هترودوكس يعني «پلوراليسم و پارادايم‌گرايي»، و توانايي‌ها و تعهدات آنها را براي آيندة اقتصاد هترودوكس مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
فصل پنجم با عنوان «سن، مك كلاسكي و آينده اقتصاد هترودوكس»، يك چارچوب فلسفي را براي يك اقتصاد پلوراليستي مساوات‌طلب ارائه مي‌كند كه در آن رهيافت «ديردر مك‌كلاسكي» به علم به عنوان يك مباحثه پلوراليستي با ديدگاه «آمارتيا سن» در توسعه انساني يعني توسعه مبتني بر توامندسازي تركيب شده است.
فصل ششم با عنوان «آيا امكان اقتصادي بر پايه دين وجود داد؟ مورد اقتصاد اسلامي»، تلاش نموده است تا موردي را براي اقتصاد مذهب‌محور به عنوان فراخواني براي پلوذاليسم در آموزش و توسعه اقتصاد جايگزين مطرح نمايد. اين فصل شامل دو بخش مي‌باشد. در بخش اول به اختصار تجربه دانشكده اقتصاد دانشگاه بين‌المللي اسلامي مالزي در ارائه يك دوره با عنوان مباني اقتصاد اسلامي را معرفي مي‌نمايد. سپس در بخش دوم موضوعات پيرامون ارتباط ميان اقتصاد و مذهب را مورد بحث قرار داده و بحثي را به راه مي‌اندازد مبني بر اينكه چرا يك اقتصاد بر مبناي مذهب، لااقل در مورد اقتصاد اسلامي امكان‌پذير است.
فصل هفتم با عنوان «كتاب راهنماي اطلاعات اقتصاد هترودوكس»، به معرفي مجلات، كتب، وب‌سايت‌ها، برنامه‌هاي دوره‌هاي تكميلي و برنامه‌هاي دوره هاي كارشناسي اقتصاد هترودوكس، پرداخته شده است. هم چنین در این کتاب، برخی پایگاه‌های اطلاعاتی وابسته به جریان‌های رقیب اقتصادی را جهت استفاده تحصیلی معرفی نموده است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب